Stajla İlgili Güncel Duyurular

Stajla İlgili Bilgilendirme

Staj Başvurusunda Gerekli Belgeler

  1. Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi(.pdf, 424KB)
  2. Staj Başvuru Formu (2 + 1 kopya)(.pdf, 236KB)
  3. Sağlık Provizyon Belgesi(Öğrenci belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan(SGK) temin edilecektir.) (SGK Trabzon İl Müdürlüğü)
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  5. İş Yeri Staj Sözleşmesi(Bazı iş yerleri öğrencilere üçret ödemesi yaptığından bu belgenin de hazırlanması gerekmektedir. Bu konuda staj yapacağınız iş yeriyle iletişime geçiniz.)(.pdf, 177KB)
Not 1: Bazı iş yerleri Staj Başvuru Formunun fazladan bir kopyasını daha istemektedir. İlgili iş yerleriyle iletişime geçerek eğer gerekli ise fazladan bir kopya daha hazırlayınız. İlaveten, ilgili iş yerleri Üniversiteden Sigortalı olduğunuza dair bir belge daha istemektedir. Bu belge de Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından temin edilmektedir. Daha sonradan Bölüm Sekreterliğinden bu konuyla ilgili herhangi bir istekte bulunmayınız!
Tel: +90 (462) 377 38 00 (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı( (Mediko)/Öğrenci Staj Başvurusu)
Not 2: Öğrencinin kendi olanaklarıyla yurtdışı staj başvurularında, Staj Başvuru Formu İngilizce olarak stajyer öğrenci tarafından hazırlanır. Bu durumda, Üniversite öğrenciye sigorta yapmadığından, öğrenciler, staj yaptıkları iş yerleri tarafından sigortalanabilir.
Not 3: Erasmus aracılığıyla yurtdışı staj başvuruları için Dış İlişkiler Ofisiyle görüşülmesi gerekmektedir.
Not 4: Yukarıda belirtilen güncel belgelerin, eksiksiz hazırlanarak Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Güncel olmayan belgeler Bölüm Sekreterliği tarafından kabul edilmeyecektir. Ayrıca, staj işlemlerinde, belgelerin teslimi dışında Bölüm Sekreterliğini meşgul etmeyiniz!

Staj Başvurusu Onaylandıktan Sonra Gerekli Belgeler

  1. Staj Dosyası(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
  2. Öğrenci Staj Sicil Fişi(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.)
Not: Bu işlemler için 2 adet vesikalık fotoğraf gereklidir ve ayrıca Staj Sicil Fişinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında mühürletilmesi gerekmektedir.

Staj Esnasında Gerekli Belgeler

  1. Staj Dosyası Sayfa Şablonu(.doc, 28KB)
  2. Staj Dosyası için Haftalık Çizelge(.doc, 37KB)
  3. Staj Anketleri (3 farklı anket: 2 anket öğrenci, 1 anket iş yerindeki sorumlu mühendis tarafından doldurulacaktır)(Bu anketler, daha sonradan, Bölüme, Staj Dosyası ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.)(.rar, 1.20MB)
Not: Yurtdışında staj yapan öğrenciler Staj Dosyalarını İngilizce olarak hazırlayabilir.

Staj Belgelerinin Teslimi ve Staj Savunma Tarihleri

Daha sonradan duyurulacak.
Not: 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren sadece Staj Komisyonundaki üyeler staj savunmalarında görev alacaktır.

Staj Değerlendirme Sonuçları

Not: Sonuçlara itiraz yapılması halinde, yeniden değerlendirilmeye alınma işlemi Staj Komisyonunun kararına bağlıdır. Bu bağlamda, sunum/savunma tarihleri, stajyer öğrencilerin ve komisyonun uygun olduğu zamana göre ayarlanır.

Staj ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular(SSS)

Staj başvurusu için gerekli olan belgeler en az kaç gün önceden Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir?
En az 1 ay önceden teslim edilmek zorundadır. Geç teslim edilen belgeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Bir iş yerinde kaç gün staj yapılabilir?
Bir iş yerinde en az 15 ve en fazla 40 iş günü staj yapılabilir. Resmi kurum ve kuruluşlarda, resmi tatiller hariç, iş günleri P.tesi-Cuma günleri arasıdır, bazı özel şirketlerde bu günlere C.tesi de dahil edilebilir. Bölümümüzce, 2. sınıf öğrencilerine en fazla 25 iş günlük staj tavsiye edilmektedir.
İş yerindeki staj, sadece Staj Başvurusu Formunda bildirilen tarihler arasında mı yapılmalıdır?
Staj, bildirilen tarihler arasında veya 15 iş gününden az olmamak koşuluyla daha kısa bir süre zarfında yapılabilir.
Staj dosyası Bölüme ne zaman teslim edilmelidir?
Staj dosyası, ilgili Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı içerisinde Staj Komisyonunun belirlemiş olduğu tarihler arasında teslim edilir. Mazeret belirtmeksizin geç teslim edilen staj dosyaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Yurtdışında staj yapma olanağı var mıdır?
Stajyer öğrenci kendi olanaklarıyla yurtdışında staj yapabilir. Bu durumda Üniversite tarafından stajyer öğrenciye sigorta yapılmamaktadır.
Bölümümüzde stay yapma olanağı var mıdır?
Evet, stajyer öğrenciler Bölümümüzde staj yapabilir. Bölümümüzde staj yapan öğrencilerin Bölüm Sekreterliğindeki imza çizelgesine her iş günü için sabah 8.00-8.45 ve akşam 16.30-17.00 saatleri arası imza atma zorunluluğu vardır. İmza atılmayan her iş günü staj süresinden çıkartılacaktır.
Staj Dosyası hazırlanırken hangi hususlar gözönüne alınmalıdır?
Staj Dosyası, her iş günü için en az bir sayfa olmak şartıyla, ya düzgün bir el yazısıyla doldurulabilir veya PC'de herhangi bir editörde hazırlanabilir. Aynı iş yerinde ortak bir proje üzerinde çalışan stajyer öğrenciler farklı Staj Dosyaları hazırlamak zorundadır. İçerikleri birebir aynı olan Staj Dosyalarına kopya muamelesi yapılacaktır. Her sayfanın altında iş yerindeki sorumlu mühendisin imzası veya parafı olmalıdır (Bölümümüzce, Bilgisayar Mühendisi veya Elektronik Mühendisi sorumlu mühendis olarak kabul edilmektedir).
Staj Defterinde yer alan Haftalık Çizelgede "Kontrol Edenin İmzası" ve "Öğrencinin İmzası" kısmı imzalanmalıdır.
Öğrencinin doldurması gereken 2 adet staj anketi Bölüme teslim edilmelidir.
Staj dosyasıyla birlikte verilen ve sayfa numarası (1) olan Öğrenci Staj Sicil Fişi ile sayfa numarası (2) olan işyeri sorumlu amirinin imzalayacağı belgelerde mühürler ve imzalar eksiksiz olmalıdır. Bu belgeler ve mühendisin doldurması gereken anket kapalı zarfta ve ağzı mühürlenmiş olmalarak Bölüme teslim edilmelidir.
Sorumluluğu altında staj yapılan mühendisin Diploma Fotokopisi veya çalıştığı iş yerinden alınacak olan mühendisin ünvanını belirten bir belge (Örnek bir belge şablonu buradan indirilebilir, .doc, 25KB) Staj Dosyası ile birlikte Bölüme teslim edilmelidir.

Staj Komisyonu

İletişim

Tel      : +90 (462) 377 31 26

E-posta:

Not: Staj ile ilgili tüm soruların yalnızca yukarıdaki e-posta adresi kullanılarak komisyona iletilmesi gerekmektedir. Başka bir e-posta adresinden veya diğer Sosyal İletişim Ağları üzerinden gelen sorulara cevap verilmeyecektir.

KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Bilgilendirme Web Sayfası, Trabzon, Türkiye